Localització

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Drassanes Reials
Plaça del Portal de la Pau, 1
08001 Barcelona

Metro (L3) - Estació Drassanes (sortida pel Portal de Santa Madrona)
Bus: 14, 18, 36, 38, 57, 59, 64 i 91
Bicing: Avda. Portal de Santa Madrona, 2-4; Cervelló, 5; i La Rambla

 

 

 

 

Les Drassanes Reials de Barcelona són un monument industrial molt singular de la ciutat, del qual es té la primera referència al 1243, en un document del regnat de Jaume I. Es tracta d’una joia de l’arquitectura marítima a la Mediterrània que va ser declarada Monument Històric Artístic el 1976.

 

Aquest conjunt monumental de primer ordre, que va testimoniar la puixança política i econòmica de Catalunya a la Mediterrània durant la baixa edat mitjana, va evolucionar arquitectònicament amb la façana marítima de la ciutat, i va servir per a diferents usos lligats als esdeveniments polítics i històrics al llarg de més de set-cents anys d’història.

 

Des del 1941 s’hi ubica el Museu Marítim de Barcelona, que té la missió de conservar, estudiar i difondre el patrimoni marítim del país, un dels més rics de la Mediterrània, i de convertir-se en una referència mundial en la matèria. El 2006, el Museu Marítim de Barcelona va ser declarat Museu d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

 

El Pla d’Actuació i Ordenació de les Drassanes Reials de Barcelona redactat pels arquitectes Robert i Esteve Terradas i Muntañola estableix les reformes i rehabilitacions necessàries per a l’adaptació de l’espai de les naus de les Drassanes com a recinte museístic. La última fase d’aquest pla es va dur a terme entre el 2010 i el 2012, sobre 18.000 m2, i ha proveït el Museu d’una teulada íntegrament rehabilitada, d’unes instal·lacions modernes i de climatització a les naus, de noves sales de reserva, i de nous espais de consulta i d’activitats del tot equipats.

 

Conjuntament amb els espais destinats a l’exposició de les col·leccions del Museu recentment remodelats, les Drassanes disposen també de naus adjacents i espais singulars destinats a acollir tot tipus d’actes, ja sigui un acte cultural o festiu ciutadà, o una activitat lligada amb les tendències dels sectors econòmics més dinàmics del país.

 

Enguany, acollir la 080 Barcelona Fashion al recinte de les Drassanes Reials de Barcelona és una satisfacció, i creiem que la porta al mar que representa el nostre llegat arquitectònic marítim és l’escenari ideal per a l’intercanvi internacional de tendències del tèxtil i la moda.