Localització

CASA LLOTJA DE MAR

Passeig d'Isabel II, 1 
08003 Barcelona

Metro (L4) - Jaume I / Barceloneta
Bus: 14, 17, 19, 36, 40, 45, 51, 57, 59, 64, 157

 

 

 

 

La Casa Llotja de Mar és un dels edificis més emblemàtics de Barcelona i ha estat sempre vaixell insígnia d’una societat civil dinàmica i compromesa amb el progrés econòmic i social del país.

 

Durant l’època medieval i moderna, la Llotja va ser la seu del Consolat de Mar. En la segona meitat del segle XVIII i primera del XIX va albergar la Reial Junta Particular de Comerç de Barcelona, i des del 1886 acull la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Al llarg de més de sis segles, l'establiment ha estat testimoni privilegiat del desenvolupament del comerç, l'art i l'arquitectura catalanes.

 

La Llotja està constituïda per un conjunt d’edificis sobreposats; al nucli gòtic del XIV, format pels actuals salons de Contractacions i de Cònsols, se li va afegir al segle XV la nau col·lateral, on hi ha el Saló Daurat. Al segle XVI es van fer noves ampliacions i, finalment, a les acaballes del XVIII es va construir l’embolcall neoclàssic que avui podem contemplar.

 

En els seus orígens, a finals del segle XIV, la Llotja era la màxima manifestació de la puixança de l’estament mercantil barceloní. Aquest col·lectiu emprenedor va poder disposar d’un espai on desenvolupar la seva activitat, i l’edifici va esdevenir el símbol del seu poder i solidesa. Posteriorment, l'evolució política, social i econòmica del país ha tingut el seu reflex en l'edifici, que ha viscut tant períodes d'esplendor com de decadència. En els darrers anys del segle passat, les pedres del Saló de Contractacions estaven cobertes per una densa capa de sutge i el pati dels Tarongers era utilitzat com a aparcament, però entre 1997 i 2002, la Llotja va ser sotmesa a una rehabilitació integral i avui torna a suscitar admiració.

 

Miquel Valls i Maseda

President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona