Acreditació Open Area

Invitació Open Area
DNI, NIE, NIF o passaport

Atenció! Una vegada enviades les dades no les podreu canviar.

Us informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l’artesania catalana, promoure l’associacionisme, gestionar programes d’incentius i de finançament, l’organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi.  Podeu exercir el seu dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, [email protected].

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters mostrats en la imatge.